Inkomstenbelasting voor de Salarisadministrateur

Als salarisadministrateur heeft u, afhankelijk van de invulling van uw functie, te maken met de Inkomstenbelasting. Daarom hebben we speciaal voor u de ééndaagse training Inkomstenbelasting voor de Salarisadministrateur ontwikkeld. Deze praktijkgerichte training geeft u bruikbare kennis over de inkomstenbelasting. Met deze kennis bent u in staat vragen over de inkomstenbelasting van medewerkers te beantwoorden. Tevens kunt u assertiever reageren op situaties die gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting van medewerkers.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in:

 • Samenhang tussen loonbelasting en inkomstenbelasting:
  • aangifte en aanslag;
  • te verrekenen loonbelasting met de verschuldigde inkomstenbelasting;
  • navordering;
  • binnenlandse en buitenlandse belastingplicht;
  • fiscaal partner;
  • woonplaats;
  • lijfrente;
  • boxensysteem met de drie boxen;
  • verzamelinkomen;
  • winst uit onderneming, winstbegrip, mkb-vrijstelling en ondernemersaftrek;
  • belastbaar loon, loonbegrip en reisaftrek;
  • resultaat uit overige werkzaamheden;
  • VAR;
  • belaste inkomsten uit eigen woning;
  • uitgaven voor inkomensvoorzieningen;
  • uitgaven voor kinderopvang;
  • de heffingskortingen die de inkomstenbelasting kent.